Förpackningsindustrin

Förpackningsindustrin sysselsätter 20 000 personer i Sverige och beräknas vara värd 70 miljarder kronor

Förpackningsindustrin

Förpackningsindustrin är en av stöttepelarna i svensk industri. Det går nästan inte att överdriva betydelsen som industrin haft och fortfarande har för ekonomin. Förpackningsindustrin sysselsätter cirka 20 000 personer i Sverige och uppskattas vara värd ungefär 70 miljarder kronor. I förpackningsindustrin finns stora och medelstora företag som dels är beroende av export och dels beroende av den inhemska marknaden.

Miljö och förpackningsindustri

Förpackningsindustrin har kritiserats och utsätts fortfarande med all rätt för kritik för sin användning av plast och andra material. Men tiderna förändras och nu börjar de flesta producenter att ta ett större ansvar. Framförallt är det SCA, en av världens största tillverkare av förpackningar, som alltmer utvecklas åt det mer miljövänliga hållet

Läs mer om SCA här

Bästa och sämsta förpackningarna

Det bästa sättet för konsumenter att påverka företagen är att vara medveten och välja bort dåliga förpackningar för att försöka styra marknaden. Här är de förpackningar som är bäst och sämst.

Ur klimatsynpunkt är det absolut bästa att välja förpackningar i kartong och papper. De är lätta att transportera, lätta att återvinna och kan återvinnas många gånger

Glasförpackningar är tunga och ömtåliga att transportera och det går åt mycket energi att producera dem. Fördelen är såklart att de går att återvinna hur många gånger som helst, men det går åt mycket energi att smälta ned och gjuta om glaset.

Metallförpackningar är enormt energislukande både att producera och återvinna. Nuförtiden används inte lika mycket metall i förpackningarna vilket är bra.

Plastförpackningar kan vara både bra och dåliga beroende på vilken typ av plast som används. Oljebaserad plast är självklart inte alls bra för miljön, men det finns bättre alternativ som är baserade på andra material än olja. Det bästa är ändå att välja bort plasten.

Mindre företag gör skillnad

Men det är inte bara de stora företagen som gör skillnad. Även de mindre företagen inom förpackningsindustrin och andra branscher påverkar samtalet. En av de andra industrier som gör stora framsteg i sitt miljöarbete är möbelindustrin. Framförallt beror det på att kunderna ställer allt högre krav på att material och tillverkning ska hålla en högre miljöstandard än tidigare.

Framtidens förpackningar

I Sverige slänger vi i snitt 500 kg sopor per år, vilket självklart måste minska. I framtiden kommer troligtvis våra förpackningar att se helt annorlunda ut. Förpackningsformgivare i Sverige ligger i framkant när det kommer att ta fram helt nedbrytbara förpackningar. Det arbetas också med att ta fram ätbara förpackningar vilket kommer att minska mängden avfall betydligt.