Förpackningsindustrin

”Förpackningsindustrin sysselsätter 20 000 personer i Sverige och beräknas vara värd 70 miljarder kronor”

Förpackningsindustrin


Förpackningsindustrin är en av stöttepelarna i svensk industri, det går nästan inte att överdriva betydelsen som industrin haft och fortfarande har för ekonomin. Förpackningsindustri sysselsätter cirka 20 000 personer i Sverige och uppskattas vara värd ungefär 70 miljarder kronor. I förpackningsindustrin finns stora och medelstora företag som dels är beroende av export och dels beroende av den inhemska marknaden.

Miljö och förpackningsindustri


Förpackningsindustrin har kritiserats och utsätts fortfarande med all rätt för kritik för sin användning av plast och andra material. Men tiderna förändras och nu börjar de flesta producenter att ta ett större ansvar. Framförallt är det SCA, en av världens största tillverkare av förpackningar, som alltmer utvecklas åt det mer miljövänliga hållet,

läs mer om SCA här

Bästa och sämsta förpackningarna


Det bästa sättet att visa för företagen är att som konsument vara medveten och välja bort dåliga förpackningar för att försöka styra marknaden. Här är de förpackningar som är bäst och sämst.

  • Om man ser ur klimatsynpunkt är det absolut bästa att välja förpackningar i kartong och papper. Det är lätt att transportera, lätta att återvinna och kan återvinnas många gånger
  • Glasförpackningar är tunga och ömtåliga att transportera samt att det går åt mycket energi att producera. Fördelen är såklart att det går att återvinna hur många gånger som helst, men det är går åt mycket energi att smälta ned och gjuta om glaset.
  • Metallförpackningar är enormt energislukande både att producera och återvinna. Nuförtiden används inte lika mycket metall i förpackningarna vilket är bra.
  • Plastförpackningar kan vara både bra och dåliga beroende på vilken typ av plast som används. Oljebaserad plast är självklart inte alls bra för miljön medans det finns bättre alternativ som är baserat på andra material än olja. Det bästa är ändå att välja bort plasten.

Mindre företag gör skillnad


Framtidens förpackningar


I Sverige slänger vi i snitt 500 kg sopor per år, vilket självklart måste minskas. I framtiden kommer troligtvis våra förpackningar att se helt annorlunda ut jämfört mot vad de gör idag. Förpackningsformgivare i Sverige ligger i framkant när det kommer att ta fram helt nedbrytbara förpackning. Det arbetas också med att ta fram ätbara förpackningar vilket kommer att minska mängden avfall betydligt.